Tjänster

Boka en visning

  • Gym- Samarbetspartner Member 24
  • Volt Car Spa- kontakta , 0733- 88 00 35
  • Omklädning där vi tillhandahåller handdukar
  • Lån av verktyg för enklare cykelservice
  • Låst cykelrum, kontakta reception för att kvittera ut inpasseringsbricka
  • Parkering
  • Catering
  • Paketleveranser / Posthantering
  • Handyman – Hjälp med städning, byggnationer, flytt

Kontakta: , 0791-013040

Boka en visning