För en grönare framtid

Vårt ansvar

Nordika är ett fastighetsbolag med visionen att skapa attraktiva och inkluderande miljöer med hållbarhet i fokus. 

Nordika vill vara en del av förändringen och ta  ansvar för planeten och dess framtida generationer. Det ser Nordika som en direkt koppling till resurshushållning, smart förvaltning och god kontroll över fastighetsbeståndet. 

Genom ett aktivt hållbarhetsarbete vill Nordika:

  • bidra till klimatomställning
  • skapa nöjda hyresgäster och medarbetare
  • öka avkastning för våra investerare
  • utveckla attraktiva och inkluderande miljöer

Nordika ställer oss bakom de vetenskapliga bevisen att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för framtiden.

För att bidra till den globala agendan styr och sätter Nordika mål för verksamheten i linje med

  • Parisavtalet
  • FN:s globala mål för hållbar utveckling 
  • FN:s Global Compact Principer

För att strukturera hållbarhetsarbetet, öka transparens och jämförbarhet, så har Nordika valt att arbeta med GRESB benchmark. Via GRESB genomgår Nordika II och Nordika III en kontinuerlig benchmark mot andra fastighetsbolag där hållbarhetsarbetet utvärderas ur ett miljö-, social- och bolagsstyrningsperspektiv.

Snabbfakta om VOLT

Nordika tror att fastighetscertifieringar är rätt väg att gå av många skäl, eftersom de garanterar kvantitet, säkerhet och miljöansvar.

I Volt har vi valt certifieringsmodell enligt Breeam In-Use, med betyg Very Good.

Nordika har som målsättning att leverera fossilfri el till alla våra fastigheter, vilket vi uppfyllt överallt i Sverige.

Volt var en av Nordikas första fastigheter att få fossilfri el.

0
kWh/kvm

Volt har genomgått stora energioptimeringsprojekt vilket har gett stort genomslag på energiförbrukningen.

Vi är mycket stolta att berätta att år 2022 uppvisade Volt en energiprestanda på 80,43 kWh/kvm, vilket är 35 % bättre än genomsnittet i Sverige.

C

Volt har Energiklass C, vilket är en av de högre klassificeringarna. 

Energiklass C eller högre får oftast nybyggnationer, vilken säger att Volt är en energieffektiv fastighet. 

Digitalisering är en av de absolut största utvecklingsmöjligheterna inom fastighetersektorn.

Vi har därför på Nordika digitaliserat samtlig förbrukning i Volt. Det gör det möjligt för oss att i reealtid följa förbrukningen och snabbt hitta avvikande förbrukningsmönster.